Sản phẩm

Ethanol

ETHANOL

ethanol1Năm 2012, Thủ tưởng chính phủ ra Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 quyết định áp dụng xăng sinh học E5 (Pha 5% Ethanol) làm nguyên liệu thay thế cho xăng A92 truyền thống. Nhằm đáp ứng nhu cầu về sản xuất Ethanol trong nước, công ty Tùng Lâm đã đầu tư nhà máy sản xuất Ethanol từ sắn với sản lượng 60.000MT/năm.

Chi tiết