Sản phẩm

Hóa chất

khi co2 Carbon Dioxide
Mặt hàng này có rất nhiều công dụng trong ngành thực phẩm, đồ uống, hóa chất, công nghiệp dầu khí, v.v.
Co2 là một phụ gia thực phẩm được chấp nhận ở Mỹ, EU, Úc và New Zealand. Co2 có tính năng điều hòa acid, và được sử dụng trong các sản phẩm tạo men (làm bánh), hoặc các loại kẹo nổ (Pop Rock).
Co2 là nguyên liệu quan trọng trong việc sản xuất những đồ uống có gas.
Co2 được sử dụng chính để sản xuất Urê và Methanol. Cacbonat kim loại và bicarbonates, cũng như một số dẫn xuất của axit cacboxylic (ví dụ, natri salicylat) cũng có sử dụng Co2 trong quá trinh sản xuất.
Ngoài ra Co2 còn có rất nhiều những ứng dụng khác như:
Bảo quản_ Co2 được sử dụng làm chất làm đông dưới dạng lỏng hoặc cứng.
Bình cứu hỏa_ Co2 được đưa vào bính cứu hỏa và nén khí.
Nhà kính_ Khí Co2 có thể được đưa vào nhà kính để giúp cây tiến hành quang hợp để phát triển nhanh hơn và đều hơn. Nếu nồng độ Co2 trong nhà kính tăng lên 10,000ppm trong thời gian ngắn cũng giúp diệt các loại công trùng có hại.
hoa chat copy Dầu Fusel
Là một tạp chất cồn (trong đó thành phần chính là Amyl Alcohol) được tạo ra trong quá trình lên men. Dầu Fusel có thể được sử dụng để chế tạo nước hoa.