Giá trị cốt lõi

 

Picture1 Picture2 Picture4

SÁNG TẠO


Tùng Lâm tin rằng sự đổi mới là điều quan trọng trong phát triển của mọi doanh nghiệp. Đối với Tùng Lâm, sự sáng tạo chính là cách chúng tôi đối mặt với những bài toán về hiệu quả, phát triển mặt hàng, phát triển thị trường, phát triển kinh doanh.

PHÁT TRIỂN


Tùng Lâm tin rằng một doanh nghiệp bắt buộc phải phát triển để tồn tại. Chính vì vậy Tùng Lâm luôn đi tìm những thị trường mới, những mặt hàng mới để có thể tận dụng những thế mạnh vốn có để phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, lâu dài hơn.

TRÁCH NHIỆM


Tùng Lâm tin rằng mọi doanh nghiệp cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình với nhân viên, với đối tác, với cộng đồng. Trách nhiệm này không chỉ là những trách nhiệm dân sự mà còn là trách nhiệm với đời sống và hoạt động của đối phương. Chính những trách nhiệm này là động lực để Tùng Lâm vượt qua những thời điểm khó khắn trong kinh tế.